Παραγγελίες δεχόμαστε μόνο τηλεφωνικά


Παραγγελιες

12:00 έως 01:00

Κηφισια 210 8001050
Ψυχικο 210 6723910
Δροσιά 210 8130005


Ελάχιστη παραγγελία: 6,00€