Παραγγελίες δεχόμαστε μόνο τηλεφωνικά
Συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα άνωθεν στοιχεία στη διαδικασία επικοινωνίας.

Παραγγελιες

12:00 έως 01:00

Κηφισία 210 8001050
Ψυχικό 210 6723910
Δροσιά 210 8130005
Γλυφάδα 210 8948000


Ελάχιστη παραγγελία: 6,00€