Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Κηφισιάς

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Κηφισιάς

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Κηφισιάς

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Κηφισιάς

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Κηφισιάς

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Ψυχικού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Ψυχικού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Ψυχικού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Ψυχικού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Ψυχικού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Συγγρού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Συγγρού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Συγγρού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Συγγρού

Μπιφτεκάκια & Σουβλάκια Συγγρού

Παραγγελιες

12:00 έως 01:00

Κηφισία 210 8001050
Ψυχικό 210 6723910
Δροσιά 210 8130005
Γλυφάδα 210 8948000


Ελάχιστη παραγγελία: 6,00€